Pag-asa

Salamat sa pagpapaunlak ng paanyaya

Huling sambit nitong aba

Kung huli na nating pagkikita,

Maaari bang bumalik sa simula?

Advertisements