River

Puyat, pagod, at walang tulog

Ngunit anong sigla naisip ka irog

Unti-unti na ata akong nahuhulog

Sabay sa agos at lagaslas ng ilog

Advertisements