Smoking area

Muli tayo nagsama sa kwarto

Magkatalikod at tig-isang sulok na malayo

Tila ba kay laki ng ating agwat masyado

Hawak natin isang bote’t sigarilyo
Nakakabingi na ang katahimikan, sinta

Walang ibang dinig kundi buntong-hininga

Ang labo ng tanaw, mas malinaw pa ang usok na binuga

Hahayaan na lang ba natin na wala tayong salita?

Advertisements