Smoking area

Muli tayo nagsama sa kwarto

Magkatalikod at tig-isang sulok na malayo

Tila ba kay laki ng ating agwat masyado

Hawak natin isang bote’t sigarilyo
Nakakabingi na ang katahimikan, sinta

Walang ibang dinig kundi buntong-hininga

Ang labo ng tanaw, mas malinaw pa ang usok na binuga

Hahayaan na lang ba natin na wala tayong salita?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s