Hindi ako takot mamatay

Ilang beses na nilang pinuna

Isang bisyong nakakabit sa sistema

Pitong minuto sa  buhay ang mawawala

Katumbas ng sigarilyong binubuga

 

Ginawa ang matematika at napagtanto

Higit kumulang dalawang daan piraso

Upang isang araw ang makuha sa’yo

Ganyan lamang kadali ang buhay ng tao

 

Bawat langhap ng sarap, isang hakbang sa hukay

Bawat dulot na ginhawa, nakaangklang bawas sa buhay

Sa libong misteryo sa kamunduhan, iisa lang ang katiyakan

Sinilang ka lamang upang maglakbay tungo sa kamatayan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s