Why I love Indie Musi[C] in the Philippines

1. Orihinal at makata.
Mula sa sariling titik at himig, dama mo ang sinseridad ng bawat awitin. At dahil sa sariling komposisyon ang mga ito, galing sa sariling karanasan ang inspirasyon ng mga makatang manunulat. Madalas ay may pinaghuhugatan ang mga ito, masaya man o malungkot. Kaya naman kapag nasa entablado na’y tila nangungusap ang bawat liriko at nais magsambit ng isang istorya sa kanilang mga kaibigan.

2. Malikhain.
Kung umawit man ang mga musikero ng mga awitin ng mga banyaga o lokal, tiyak may ibang panlasa silang idinadagdag na tila sariling awitin na nila ang mga ito.

3. Makikikinig.
Dahil sa pagkakaroon ng bukas na isip at pagmamahal sa musika, lahat ng makikinig ay tila niyayapos ang bawat uri ng tunog at musika maging klasiko man o makabagong tunog. Ang bawat palakpakan at hiwayan ay alay sa mga musikerong nais magpahiwatig ng kanilang mensahe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s