Kahawagan

Hiniling huminto ang oras

Mabura ang konsepto ng bukas

Iwanan kung ano mang nakalipas

Maaari bang sa realidad ay tumakas?

Advertisements